W 2017 r. związek małżeński zawarli:
  1. 25 lutego: OLSZEWSKI Krzysztof z Sędziszowej i LIGĘZA Anna z Bobowej
  2. 22 kwietnia: MIGACZ Wojciech z Siedlisk i WIKTOR Elżbieta z Bobowej
  3. 6 maja: FERENC Adam z Bobowej i GUT Kinga Marta z Bobowej
  4. 6 maja: CEBULA Tomasz Czesław z Męciny i POŁEĆ Monika Bożena z Bobowej
  5. 20 maja: JACKOWSKI Łukasz z Ciężkowic i LIBRONT Beata Anna z Bobowej