Podsumowanie 2016 roku:

Sakramentu chrztu udzielono 50 dzieciom, w tym spoza parafii 1.

Bierzmowanie otrzymało 71 gimnazjalistów klas III.

Związek małżeński zawarło 13 par.

Do wieczności odeszło 33 osób ale na cmentarzu spoza parafii spoczęły jeszcze 4 osoby.

W tym roku nie przeżywaliśmy uroczystości I Komunii Świętej gdyż dzieci klas II SP przygotowują się do tego wydarzenia w klasie III.

Statystyka. Lata 2010-2016:

Do ważniejszych wydarzeń w 2016 r. należy zaliczyć:

5 maja - Peregrynacja Symboli Światowych Dni Młodzieży
7 sierpnia - Podziękowanie ks. Marianowi Jedynakowi za 12 lat posługi proboszcza
13 sierpnia - Instalacja proboszcza - Ks. dr Mariana Chełmeckiego
11 września - Srebrny Jubileusz posługi S. Bogumiły jako zakrystianki
2 października - Święcenia diakonatu kleryka Pawła Zagórskiego
29-30 października - Wizytacja Kanoniczna biskupa Leszka Leszkiewicza