Komża ks. Jana Czuby
17 sierpnia 2013 r. dzięki uprzejmości 
Proboszcza Stróżnej
ks. Antoniego Bochenka otrzymaliśmy komżę, która należała do + ks. Jana Czuby. Zachowała się ona w kościele w Stróżnej gdzie ks. Jan katechizował i prowadził duszpasterstwo w nowo powstającej wówczas parafii. Komża opatrzona jest inicjałami ks. Jana, dzięki czemu jest pewność, że należała do niego. Będzie ona odtąd w Bibliotece Parafialnej kolejną pamiątką, po naszym bobowskim wikariuszu.