26 grudnia 2012 r. ks. proboszcz Marian Jedynak na Mszy św. 
o godz. 10.00 rozesłał kolędników misyjnych, którzy kolędowali w naszej parafii w następny dniu zbierając ofiary na misje.