W ostatnia niedzielę miesiąca - 28 października 2012 r. przeżywaliśmy dzień odpustu ku czci Wszystkich Świętych. Kazania w tym dniu głosił i sumę celebrował ks. dr Bogusław Połeć - dyrektor Wydziału Katechetycznego w Tarnowie.