26 grudnia 2011 r. na Mszy św.
o godz. 10.00 nastąpiło rozesłanie kolędników misyjnych (18 grup). Kolędowali oni 27 grudnia w naszej parafii zbierając ofiary na misje.