UWAGA! Podział ten ukazuje tylko kolejność domów. Ksiądz może dany odcinek iść od początku, albo od końca, lub też iść 2 odcinki w jeden dzień.

Część III
 1. Zagórze (I) od państwa Myśliwców (141) do państwa Ziomek (125) 
 2. Zagórze (II) od państwa Kazana (145) do państwa Łukasik (116) 
 3. Brzana Górna str. północna (I) od państwa Koszyk (42) do państwa Sarkowicz (24)
 4. Brzana Górna str. północna (II) od państwa Król (23) do państwa Król (1)
 5. Brzana Dolna od państwa Sarkowicz (232) do pani Gucwa (238) 
 6. Brzana Dolna od państwa Ligęza (231) do państwa Wrona (217) 
 7. Ul. Potok od państwa Walickich (2) do państwa Myśliwiec (14) 
 8. Ul. Polna od państwa Woźniak (28) do państwa Kuk (6) 
 9. Ul. Wspólna od państwa Sarkowicz (1) do państwa Tubek (27)
 10. Ul. Pocztowa od pani Mucha (6/1) do państwa Jazowy (1) 
 11. Ul. Grunwaldzka nry parzyste od pani Szczepanek (64) do pani Nowak (6 A)
1. Zagórze (I) od państwa Myśliwców (141) do państwa Ziomek (125)
 1. Brzana 141 
 2. Brzana 140 
 3. Brzana 139 
 4. Brzana 138 
 5. Brzana 137 
 6. Brzana 133 
 7. Brzana 131 
 8. Brzana 130 
 9. Brzana 129 
 10. Brzana 128 
 11. Brzana 127 
 12. Brzana 126 
 13. Brzana 124 
 14. Brzana 125 
2. Zagórze (II) od państwa Kazana (145) do państwa Łukasik (116)
 1. Brzana 145 
 2. Brzana 147 
 3. Brzana 148 
 4. Brzana 149 
 5. Brzana 150 
 6. Brzana 123 
 7. Brzana 122 
 8. Brzana 287 
 9. Brzana 286 
 10. Brzana 151 
 11. Brzana 152 
 12. Brzana 121 
 13. Brzana 120 
 14. Brzana 116 
3. Brzana Górna str. północna (I) od państwa Koszyk (42) do państwa Sarkowicz (24) 
 1. Brzana 42 
 2. Brzana 43 
 3. Brzana 41 
 4. Brzana 37 
 5. Brzana 38 
 6. Brzana 36 
 7. Brzana 35 
 8. Brzana 34 
 9. Brzana 33 
 10. Brzana 32 
 11. Brzana 31 
 12. Brzana 29 
 13. Brzana 28 
 14. Brzana 27 
 15. Brzana 26 
 16. Brzana 25 
 17. Brzana 24 
4. Brzana Górna str. północna (II) od państwa Król (23) do państwa Król (1) 
 1. Brzana 23
 2. Brzana 21 
 3. Brzana 20 
 4. Brzana 19 
 5. Brzana 18 
 6. Brzana 16 
 7. Brzana 15 
 8. Brzana 14 
 9. Brzana 12 
 10. Brzana 8 
 11. Brzana 6 
 12. Brzana 4 
 13. Brzana 5 
 14. Brzana 2 
 15. Brzana 316 
 16. Brzana 1 A 
 17. Brzana 1 
5. Brzana Dolna od państwa Sarkowicz (232) do pani Gucwa (238)

 1. Brzana 232 
 2. Brzana 288 
 3. Brzana 298 
 4. Brzana 233 
 5. Brzana 264 
 6. Brzana 234 
 7. Brzana 235 
 8. Brzana 289 
 9. Brzana 247 
 10. Brzana 249 
 11. Brzana 252 
 12. Brzana 251 
 13. Brzana 246 
 14. Brzana 245 
 15. Brzana 244 
 16. Brzana 243 
 17. Brzana 242 
 18. Brzana 241 
 19. Brzana 239 
 20. Brzana 238 
6. Brzana Dolna od państwa Ligęza (231) do państwa Wrona (217)
 1. Brzana 231 A 
 2. Brzana 231 
 3. Brzana 230 
 4. Brzana 229 
 5. Brzana 228/2 
 6. Brzana 228/1 
 7. Ul. Graniczna 7 
 8. Brzana 227 
 9. Brzana 226 
 10. Brzana 273 
 11. Brzana 225 
 12. Brzana 223 
 13. Brzana 222 
 14. Brzana 221 
 15. Brzana 279 
 16. Ul. Graniczna 5 
 17. Brzana 261 
 18. Brzana 220
 19. Ul. Graniczna 1 A 
 20. Ul. Graniczna 1 
 21. Brzana 219 
 22. Brzana 218 
 23. Brzana 217 
7. Ul. Potok od państwa Walickich (2) do państwa Myśliwiec (14) 
 1. Ul. Potok 2 
 2. Ul. Potok 1 
 3. Ul. Potok 4 
 4. Ul. Potok 3 
 5. Ul. Potok 3 A/2 
 6. Ul. Potok 3 A/1 
 7. Ul. Potok 5 
 8. Ul. Potok 7 
 9. Ul. Potok 9 
 10. Ul. Potok 10 
 11. Ul. Potok 11 
 12. Ul. Potok 12 
 13. Ul. Potok 13 
 14. Ul. Potok 15 
 15. Ul. Potok 16 
 16. Ul. Potok 17 
 17. Ul. Potok 24 
 18. Ul. Potok 19 
 19. Ul. Potok 26 
 20. Ul. Potok 20 
 21. Ul. Potok 14 A 
 22. Ul. Potok 14
8. Ul. Polna od państwa Woźniak (28) do państwa Kuk (6) 
 1. Ul. Polna 28 
 2. Ul. Polna 30 
 3. Ul. Polna 31 
 4. Ul. Polna 29
 5. Ul. Polna 27 
 6. Ul. Polna 25 
 7. Ul. Polna 20 
 8. Ul. Polna 18 
 9. Ul. Polna 16 
 10. Ul. Polna 14 
 11. Ul. Polna 12 
 12. Ul. Polna 13 
 13. Ul. Polna 10 
 14. Ul. Polna 8 
 15. Ul. Polna 11 
 16. Ul. Polna 6 A 
 17. Ul. Polna 6
9. Ul. Wspólna od państwa Sarkowicz (1) do państwa Tubek (27)
 1. Ul. Wspólna 1 
 2. Ul. Wspólna 3 
 3. Ul. Wspólna 2 
 4. Ul. Wspólna 4 
 5. Ul. Wspólna 7 
 6. Ul. Wspólna 9 
 7. Ul. Wspólna 6 
 8. Ul. Wspólna 8 
 9. Ul. Wspólna 11 
 10. Ul. Wspólna 10 
 11. Ul. Wspólna 13 
 12. Ul. Wspólna 12 
 13. Ul. Wspólna 17 
 14. Ul. Wspólna 20 
 15. Ul. Wspólna 23 
 16. Ul. Wspólna 27 
10. Ul. Pocztowa od pani Mucha (6/1) do państwa Jazowy (1)
 1. Ul. Pocztowa 6/1 
 2. Ul. Pocztowa 6/2 
 3. Ul. Pocztowa 6/3 
 4. Ul. Pocztowa 6/5 
 5. Ul. Pocztowa 6/6 
 6. Ul. Pocztowa 6/8 
 7. Ul. Pocztowa 13 
 8. Ul. Pocztowa 7 
 9. Ul. Pocztowa 5 
 10. Ul. Pocztowa 1 
11. Ul. Grunwaldzka nry parzyste od pani Szczepanek (64) do pani Nowak (6 A)
 1. Ul. Grunwaldzka 64 
 2. Ul. Grunwaldzka 62 
 3. Ul. Grunwaldzka 60 
 4. Ul. Grunwaldzka 58 
 5. Ul. Grunwaldzka 56 
 6. Ul. Grunwaldzka 54 
 7. Ul. Grunwaldzka 52 
 8. Ul. Grunwaldzka 50 
 9. Ul. Grunwaldzka 48 
 10. Ul. Grunwaldzka 46 
 11. Ul. Grunwaldzka 44 
 12. Ul. Grunwaldzka 42 
 13. Ul. Grunwaldzka 36 
 14. Ul. Grunwaldzka 34 
 15. Ul. Grunwaldzka 30 
 16. Ul. Grunwaldzka 26 
 17. Ul. Grunwaldzka 24 
 18. Ul. Grunwaldzka 22 
 19. Ul. Grunwaldzka 20 
 20. Ul. Grunwaldzka 12 
 21. Ul. Grunwaldzka 8 
 22. Ul. Grunwaldzka 6 
 23. Ul. Grunwaldzka 6 A