UWAGA! Podział ten ukazuje tylko kolejność domów. Ksiądz może dany odcinek iść od początku, albo od końca, lub też iść 2 odcinki w jeden dzień.

Część I 
 1. Betlejem i Podlesie (I) od pań Szczepanik (107) do państwa Śliwa (104)
 2. Podlesie (II) od państwa Bielewicz (293) do państwa Żaba (94)
 3. Brzana Górna str. południowa od państwa Gryzło (44) do państwa Wszołek (10) 
 4. Brzana za remizą od państwa Kipiel (111) do państwa Łukasik (67) 
 5. Katanówki (I) od pani Wojtaczka (91) do pana Ormiańskiego (73)
 6. Katanówki (II) od państwa Szczepanek (253) do państwa Gryzło (277) 
 7. Grochowa (I) od państwa Job (Groch. 17) do państwa Łukasik (Akacjowa 3)
 8. Grochowa (II) od państwa Turek (Widok 19) do państwa Chmura (Zielona 1)
 9. Ul. Jasna i Grochowska od państwa Smoszna (Jasna 7) do państwa Król (Grochowska 16 A)
 10. Ul. Krótka i Grochowska od państwa Dąbek (Krótka 3) do pani Bartuś (Grochowska 2)
 11. Ul. Słoneczna od państwa Sowa (41) do państwa Gryzło (21) 
 12. Ul. Słoneczna od pani Ligęza (5) do pani Bartuś (Grochowska 2) 
 13. Ul. ks. J. Kurka i część ul. Wiadukt od państwa Senkowicz (Ks. J. Kurka 8) do państwa Zagórskich (Wiadukt 24)
 14. Ul. Wiadukt od państwa Dynda (16) do państwa Tubek (2) 

1. Betlejem i Podlesie (I) od pań Szczepanik (107) do państwa Śliwa (104)
 1. Brzana 107 
 2. Brzana 106 
 3. Brzana 108/1 
 4. Brzana 108/2 
 5. Brzana 101 
 6. Brzana 50 
 7. Brzana 66 A 
 8. Brzana 66 
 9. Brzana 100 A 
 10. Brzana 100 
 11. Brzana 102 
 12. Brzana 105 
 13. Brzana 104 
2. Betlejem i Podlesie (II) od państwa Bielewicz (293) do państwa Żaba (94) 
 1. Brzana 293 
 2. Brzana 99 
 3. Brzana 98 
 4. Brzana 97 i Brzana 97 A 
 5. Brzana 315 
 6. Brzana 317 
 7. Brzana 299 
 8. Brzana 300 
 9. Brzana 94 
 10. Brzana 95 
 11. Brzana 96 
 12. Brzana 94 C 
 13. Brzana 94 B 
 14. Brzana 94 A 
3. Brzana Górna str. południowa od państwa Gryzło (44) do państwa Wszołek (10/2)
 1. Brzana 44 
 2. Brzana 45 
 3. Brzana 46/1 
 4. Brzana 46/2 
 5. Brzana 47 
 6. Brzana 49 
 7. Brzana 322 
 8. Brzana 53 
 9. Brzana 54 
 10. Brzana 110 
 11. Brzana 58 
 12. Brzana 61 
 13. Brzana 63 
 14. Brzana 312 
 15. Brzana 13 
 16. Brzana 10/1 
 17. Brzana 10/2 
4. Brzana za remizą od państwa Kipiel (111) do państwa Łukasik (67)
 1. Brzana 111 
 2. Brzana 324 
 3. Brzana 285 
 4. Brzana 113 
 5. Brzana 283 
 6. Brzana 269 
 7. Brzana 263 
 8. Brzana 114 
 9. Brzana 115 
 10. Brzana 64 
 11. Brzana 307 
 12. Brzana 280 
 13. Brzana 65 
 14. Brzana 294
 15. Brzana 319 
 16. Brzana 297 
 17. Brzana 67 
5. Katanówki (I) od pani Wojtaczka (91) do pana Ormiańskiego (73)
 1. Brzana 91 
 2. Brzana 81 
 3. Brzana 90 
 4. Brzana 89 
 5. Brzana 276 
 6. Brzana 318 
 7. Brzana 88 
 8. Brzana 87 
 9. Brzana 82 
 10. Brzana 86 
 11. Brzana 80 
 12. Brzana 78 
 13. Brzana 77 
 14. Brzana 76 
 15. Brzana 75 
 16. Brzana 74 
 17. Brzana 73 
6. Katanówki (II) od państwa Szczepanek (253) do państwa Gryzło (277)
 1. Brzana 253 
 2. Brzana 254 
 3. Brzana 255 
 4. Brzana 256 
 5. Brzana 257 
 6. Brzana 258 
 7. Brzana 258 A 
 8. Brzana 71 
 9. Brzana 70/1 
 10. Brzana 70/2 
 11. Brzana 70 A 
 12. Brzana 305 
 13. Brzana 302 
 14. Brzana 69 
 15. Brzana 274 
 16. Brzana 68 
 17. Brzana 260 
 18. Brzana 259 
 19. Brzana 277 
7. Grochowa (I) od państwa Job (Groch. 17) do państwa Łukasik (Akacjowa 3)
 1. Ul. Grochowska 17 
 2. Ul. Grochowska 21 
 3. Ul. Grochowska 25 
 4. Ul. Grochowska 29 A 
 5. Ul. Grochowska 29 
 6. Ul. Grochowska 27 
 7. Ul. Grochowska 28 
 8. Ul. Grochowska 30 
 9. Ul. Grochowska 32 
 10. Ul. Grochowska 39 
 11. Ul. Grochowska 41 
 12. Ul. Akacjowa 4 
 13. Ul. Akacjowa 6 
 14. Ul. Akacjowa 1 
 15. Ul. Akacjowa 3 
8. Grochowa (II) od państwa Turek (Widok 19) do państwa Chmura (Zielona 1)
 1. Ul. Widok 19 
 2. Ul. Zielona 15/1 
 3. Ul. Zielona 15/2 
 4. Ul. Zielona 13 
 5. Ul. Zielona 11 
 6. Ul. Zielona 9 
 7. Ul. Zielona 6 
 8. Ul. Zielona 4 
 9. Ul. Zielona 2 
 10. Ul. Zielona 5 
 11. Ul. Zielona 3 
 12. Ul. Zielona 7
9. Ul. Jasna i Grochowska od państwa Smoszna (Jasna 7) do państwa Król (Grochowska 16 A)
 1. Ul. Jasna 7 
 2. Ul. Jasna 16 
 3. Ul. Jasna 12 
 4. Ul. Jasna 3 
 5. Ul. Jasna 8 
 6. Ul. Jasna 1 
 7. Ul. Jasna 4 
 8. Ul. Jasna 6 
 9. Ul. Grochowska 15 
 10. Ul. Grochowska 16 
 11. Ul. Grochowska 13 
 12. Ul. Grochowska 16 A
10. Ul. Krótka i Grochowska od państwa Dąbek (Krótka 3) do pani Bartuś (Grochowska 2)
  1. Ul. Krótka 3 
  2. Ul. Krótka 4 
  3. Ul. Krótka 6 
  4. Ul. Krótka 2 A 
  5. Ul. Grochowska 14 
  6. Ul. Grochowska 12 
  7. Ul. Grochowska 7 
  8. Ul. Grochowska 10
  9. Ul. Wiadukt 26 
  10. Ul. Grochowska 3 
  11. Ul. Grochowska 6 
  12. Ul. Grochowska 4 A 
  13. Ul. Grochowska 2 
  11. Ul. Słoneczna od państwa Sowa (41) do państwa Gryzło (21)
  1. Ul. Słoneczna 41 
  2. Ul. Słoneczna 39 
  3. Ul. Słoneczna 37 
  4. Ul. Słoneczna 35 
  5. Ul. Słoneczna 20 
  6. Ul. Słoneczna 33 
  7. Ul. Słoneczna 29 A 
  8. Ul. Słoneczna 31 
  9. Ul. Słoneczna 29 
  10. Ul. Słoneczna 16 
  11. Ul. Słoneczna 25 
  12. Ul. Słoneczna 19 
  13. Ul. Słoneczna 23 
  14. Ul. Słoneczna 14 
  15. Ul. Słoneczna 21 
  12. Ul. Słoneczna od państwa Lisik (12) do państwa Szwarga (11)
  1. Ul. Słoneczna 12 
  2. Ul. Słoneczna 7 
  3. Ul. Słoneczna 10 
  4. Ul. Słoneczna 3 
  5. Ul. Słoneczna 8/1 
  6. Ul. Słoneczna 8/2 
  7. Ul. Słoneczna 1 
  8. Ul. Słoneczna 6 
  9. Ul. Słoneczna 4 
  10. Ul. Słoneczna 2 
  11. Ul. Słoneczna 5 
  12. Ul. Słoneczna 13 
  13. Ul. Słoneczna 15 
  14. Ul. Słoneczna 17 
  15. Ul. Słoneczna 11 
  13. Ul. ks. J. Kurka i Wiadukt od państwa Senkowicz (Ks. J. Kurka 8) do państwa Zagórskich (Wiadukt 24)  
  1. Ul. Wiadukt 24 
  2. Ul. Wiadukt 15 
  3. Ul. Wiadukt 20 
  4. Ul. Wiadukt 13 
  5. Ul. Wiadukt 11 
  6. Ul. Wiadukt 18 
  7. Ul. Wiadukt 9 
  8. Ul. Ks. J. Kurka 4 
  9. Ul. Ks. J. Kurka 3 
  10. Ul. Ks. J. Kurka 6 
  11. Ul. Ks. J. Kurka 5 
  12. Ul. Ks. J. Kurka 7 
  13. Ul. Ks. J. Kurka 8 
  14. Ul. Wiadukt od państwa Dynda (16) do państwa Tubek (2)
  1. Ul. Wiadukt 16 
  2. Ul. Wiadukt 14 
  3. Ul. Wiadukt 12 
  4. Ul. Ks. J. Kurka 12 
  5. Ul. Ks. J. Kurka 10 
  6. Ul. Wiadukt 10 A 
  7. Ul. Wiadukt 5 
  8. Ul. Wiadukt 3 
  9. Ul. Wiadukt 10 
  10. Ul. Wiadukt 8 
  11. Ul. Wiadukt 6 
  12. Ul. Wiadukt 1 
  13. Ul. Wiadukt 4 A 
  14. Ul. Wiadukt 4 
  15. Ul. Wiadukt 2