UWAGA! Podział ten ukazuje tylko kolejność domów. Ksiądz może dany odcinek iść od początku, albo od końca, lub też iść 2 odcinki w jeden dzień.

Część V
 1. Berdechów Górny (I) od państwa Wojtas (Brzana 187) do państwa Job (Brzozowa 19) 
 2. Berdechów Górny (II) od państwa Turskich (Brzozowa 12) do państwa Kamińskich (Brzana 278) 
 3. Wymysłów od państwa Król (256) do państwa Pycha (174)
 4. Wymysłów od państwa Szczepanek (175) do państwa Job (154)
 5. Brzana Dolna od państwa Ojczyk (7) do państwa Głowacz (268) 
 6. Brzana Dolna od państwa Zięba (313) do państwa Solak (296)
 7. Ul. Bohaterów Bobowej od państwa Zarzeckich (BB 44) do państwa Święs (BB 24 A) 
 8. Ul. Bohaterów Bobowej i ul. Nowa od państwa Kurek (2 A) do państwa Warzecha (19) 
 9. Ul. Grunwaldzka nry nieparzyste od państwa Zięba (31) do pani Gryboś (3) 
 10. Ul. Św. Zofii i ul. Skarpa od państwa Dyga (Skarpa 1) do państwa Płazińskich (Św. Zofii 2)
 11. Ul. Sportowa, Długoszowskich, Węgierska, Gryfitów od państwa Król (Sportowa 2) do państwa Wiejaczka (Węgierska 1)
 12. Wspólnota mieszkaniowa k/kościoła od państwa Oratowskich
1. Berdechów Górny (I) od państwa Wojtas (Brzana 187) do państwa Job (Brzozowa 19) 
 1. Brzana 187 
 2. Brzana 282 
 3. Brzana 186/1 
 4. Brzana 186/2 
 5. Ul. Brzozowa 46 
 6. Ul. Brzozowa 46 A 
 7. Ul. Brzozowa 48 A 
 8. Ul. Brzozowa 48/1 
 9. Ul. Brzozowa 48/2 
 10. Ul. Brzozowa 44 
 11. Ul. Brzozowa 34 
 12. Ul. Brzozowa 32 
 13. Ul. Brzozowa 30 
 14. Ul. Brzozowa 28 A 
 15. Ul. Brzozowa 42 
 16. Ul. Brzozowa 40 
 17. Ul. Brzozowa 36 
 18. Brzana 183 
 19. Brzana 182 
 20. Ul. Brzozowa 28 
 21. Ul. Brzozowa 21 
 22. Ul. Brzozowa 19 
2. Berdechów Górny (II) od państwa Turskich (Brzozowa 12) do państwa Kamińskich (Brzana 278) 
 1. Ul. Brzozowa 12 
 2. Ul. Brzozowa 24 B 
 3. Ul. Brzozowa 24 
 4. Ul. Brzozowa 24 A 
 5. Ul. Brzozowa 20 
 6. Ul. Brzozowa 18 
 7. Ul. Brzozowa 16 
 8. Ul. Brzozowa 14 
 9. Ul. Brzozowa 8 
 10. Ul. Brzozowa 8 A 
 11. Ul. Brzozowa 6 
 12. Ul. Brzozowa 4 
 13. Ul. Brzozowa 7 
 14. Ul. Brzozowa 17 
 15. Ul. Brzozowa 17 A 
 16. Ul. Brzozowa 13 
 17. Ul. Brzozowa 11 
 18. Ul. Brzozowa 9 
 19. Ul. Brzozowa 5 
 20. Brzana 278 
3. Wymysłów (I) od państwa Król (256) do państwa Pycha (174) 
 1. Brzana 265 
 2. Brzana 160 
 3. Brzana 308 
 4. Brzana 161 
 5. Brzana 162 
 6. Brzana 163 
 7. Brzana 165 
 8. Brzana 166 
 9. Brzana 167 
 10. Brzana 292 
 11. Brzana 168 
 12. Brzana 171 
 13. Brzana 172 
 14. Brzana 170 
 15. Brzana 173 
 16. Brzana 174 
4. Wymysłów (II) od państwa Szczepanek (175) do państwa Job (154) 
 1. Brzana 175 
 2. Brzana 176 
 3. Brzana 179 
 4. Brzana 178 
 5. Brzana 180 
 6. Brzana 181 
 7. Brzana 158 
 8. Brzana 159 
 9. Brzana 290
 10. Brzana 309 
 11. Brzana 156
 12. Brzana 309 
 13. Brzana 169 
 14. Brzana 275 
 15. Brzana 153 
 16. Brzana 267 
 17. Brzana 303 
 18. Brzana 155 
 19. Brzana 154 
5. Brzana Dolna od państwa Ojczyk (7) do państwa Głowacz (268) 
 1. Brzana 7 
 2. Brzana 9 
 3. Brzana 271 
 4. Brzana 270 
 5. Brzana 284 
 6. Brzana 203 
 7. Brzana 204 
 8. Brzana 306 
 9. Brzana 205 
 10. Brzana 206 
 11. Brzana 262 
 12. Brzana 208 
 13. Brzana 209 
 14. Brzana 210 
 15. Brzana 211 
 16. Brzana 268 
6. Brzana Dolna od państwa Zięba (313) do państwa Solak (296) 
 1. Brzana 313 
 2. Brzana 201 
 3. Brzana 200 
 4. Brzana 199 
 5. Brzana 212 
 6. Brzana 266 
 7. Brzana 301 
 8. Brzana 198 
 9. Brzana 197 
 10. Brzana 196 
 11. Brzana 272 
 12. Brzana 195 
 13. Brzana 214 
 14. Brzana 320 
 15. Brzana 310 
 16. Brzana 215 
 17. Brzana 295 
 18. Brzana 216/1 
 19. Brzana 216/2 
 20. Brzana 296
7. Ul. Bohaterów Bobowej od państwa Zarzeckich (44) do państwa Święs (24 A) 
 1. Ul. Bohaterów Bobowej 44 
 2. Ul. Bohaterów Bobowej 47 
 3. Ul. Bohaterów Bobowej 45 A 
 4. Ul. Bohaterów Bobowej 40 
 5. Ul. Bohaterów Bobowej 37 
 6. Ul. Bohaterów Bobowej 39 
 7. Ul. 3-go Maja 1 
 8. Ul. Bohaterów Bobowej 38 
 9. Ul. Bohaterów Bobowej 34 
 10. Ul. Bohaterów Bobowej 33 
 11. Ul. Bohaterów Bobowej 31 
 12. Ul. Bohaterów Bobowej 29 
 13. Ul. Bohaterów Bobowej 27 
 14. Ul. Bohaterów Bobowej 25 
 15. Ul. Bohaterów Bobowej 28 
 16. Ul. Bohaterów Bobowej 26 
 17. Ul. Bohaterów Bobowej 21 
 18. Ul. Bohaterów Bobowej 24 
 19. Ul. Bohaterów Bobowej 24 A 
8. Ul. Bohaterów Bobowej i ul. Nowa od państwa Warzecha (19) do państwa Kurek (2 A) 
 1. Ul. Bohaterów Bobowej 19 
 2. Ul. Bohaterów Bobowej 17 
 3. Ul. Bohaterów Bobowej 15 
 4. Ul. Bohaterów Bobowej 22 
 5. Ul. Bohaterów Bobowej 20 
 6. Ul. Bohaterów Bobowej 13 
 7. Ul. Bohaterów Bobowej 16 
 8. Ul. Nowa 1 
 9. Ul. Nowa 3 
 10. Ul. Nowa 9 
 11. Ul. Bohaterów Bobowej 14 
 12. Ul. Bohaterów Bobowej 14 A 
 13. Ul. Bohaterów Bobowej 7 
 14. Ul. Bohaterów Bobowej 5 
 15. Ul. Bohaterów Bobowej 10 
 16. Ul. Bohaterów Bobowej 8 
 17. Ul. Bohaterów Bobowej 4 
 18. Ul. Bohaterów Bobowej 3 
 19. Ul. Bohaterów Bobowej 2 
 20. Ul. Bohaterów Bobowej 2 A 
9. Ul. Grunwaldzka nry nieparzyste od państwa Zięba (31) do pani Gryboś (3) 
 1. Ul. Grunwaldzka 31 
 2. Ul. Grunwaldzka 29 
 3. Ul. Grunwaldzka 25 
 4. Ul. Grunwaldzka 23 
 5. Ul. Grunwaldzka 21 
 6. Ul. Grunwaldzka 19 
 7. Ul. Grunwaldzka 17 
 8. Ul. Grunwaldzka 15 
 9. Ul. Grunwaldzka 13 
 10. Ul. Grunwaldzka 11 
 11. Ul. Grunwaldzka 9 
 12. Ul. Grunwaldzka 3 
10. Ul. Św. Zofii i ul. Skarpa od państwa Dyga (Skarpa 1) do państwa Płazińskich (Św. Zofii 2) 
 1. Ul. Skarpa 1 
 2. Ul. Św. Zofii 1 
 3. Ul. Św. Zofii 2 A 
 4. Ul. Św. Zofii 7 
 5. Ul. Św. Zofii 9 
 6. Ul. Św. Zofii 11 
 7. Ul. Św. Zofii 15 
 8. Ul. Św. Zofii 17 
 9. Ul. Św. Zofii 19 
 10. Ul. Św. Zofii 4/5 
 11. Ul. Św. Zofii 4/4 
 12. Ul. Św. Zofii 4/3 
 13. Ul. Św. Zofii 4/2 
 14. Ul. Św. Zofii 4/1 
 15. Ul. Św. Zofii 2 
11. Ul. Sportowa, Długoszowskich, Węgierska, Gryfitów od państwa Król (Sportowa 2) do państwa Wiejaczka (Węgierska 1) 
 1. Ul. Sportowa 2 
 2. Ul. Długoszowskich 7 
 3. Ul. Długoszowskich 2 
 4. Ul. Węgierska 20 
 5. Ul. Długoszowskich 1 
 6. Ul. Węgierska 27 
 7. Ul. Węgierska 23 
 8. Ul. Węgierska 16 
 9. Ul. Węgierska 14 
 10. Ul. Węgierska 12 
 11. Ul. Węgierska 11 
 12. Ul. Węgierska 9 
 13. Ul. Węgierska 7 
 14. Ul. Węgierska 3 
 15. Ul. Gryfitów 2 
 16. Ul. Węgierska 1
12. Wspólnota mieszkaniowa k/kościoła od państwa Oratowskich 
 1. Ul. Bpa L. Łętowskiego 1/9 
 2. Ul. Bpa L. Łętowskiego 1/8 
 3. Ul. Bpa L. Łętowskiego 1/7 
 4. Ul. Bpa L. Łętowskiego 1/6 
 5. Ul. Bpa L. Łętowskiego 1/5 
 6. Ul. Bpa L. Łętowskiego 1/4 
 7. Ul. Bpa L. Łętowskiego 1/3 
 8. Ul. Bpa L. Łętowskiego 1/2 
 9. Ul. Bpa L. Łętowskiego 1/1