Polecane strony

NIEDZIELA PODWYŻSZENIA KRZYŻA ŚWIĘTEGO

14 września 2014 r.

1.                 Święto dzisiejsze zostało ustanowione na pamiątkę odnalezienia relikwii Krzyża przez cesarzową Helenę, matkę cesarza Konstantyna, który przed bitwą z Maksencjuszem na moście Muliwijskim ujrzał płonący krzyż i napis „W tym znaku zwyciężysz”. Wkrótce zwycięstwo stało się faktem. Cesarz w roku 313 ogłosił edykt wolnościowy, kładący kres prześladowaniom religijnym. A krzyż stał się symbolem chrześcijaństwa.

2.                 W sąsiedztwie święta Podwyższenia Krzyża Świętego w kalendarzu liturgicznym pod datą 15 września (tj. jutro) umieszczono wspomnienie Matki Bożej Bolesnej. Dla naszej wspólnoty parafialnej to dzień odpustu. Dlatego też winniśmy jutro uczestniczyć we Mszy Świętej, rozważając cierpienia, jakie się stały udziałem Maryi, bowiem Ona zjednoczona z Chrystusem, uczestniczyła w Jego męce, cierpieniu i śmierci.

Msze Święte będą o godzinie: 7.00; 9.00; o godzinie 11.00 uroczysta suma i o godzinie 17.00. Kazania głosił będzie i sumę odpustową celebrował będzie ks. Sławomir Gulik, proboszcz z Wilczysk.

3.                 Dziś rozpoczynają się kwartalne dni modlitw za dzieci, młodzież i wychowawców. Są one częścią Tygodnia Wychowania, który rozpoczyna się zawsze w trzecią niedzielę września. Pamiętajmy o tej inicjatywie w naszych modlitwach.

4.                 W środę wieczorem zapraszamy na Nowennę do Matki Bożej Bolesnej Nieustającej Pomocy. Ofiarujmy tę modlitwę przed obrazem naszej Matki w intencjach naszych dzieci i młodzieży a także wychowawców, by ten nowy rok szkolny i katechetyczny był czasem prawdziwej formacji nie tylko umysłu, ale również serca i duszy młodego człowieka.

5.                 W kalendarzu liturgicznym pod datą 18 września tj. w najbliższy czwartek, przypada święto św. Stanisława Kostki, patrona polskiej młodzieży. Święto to wpisuje się w obchody Tygodnia Wychowania i ukazuje nam postać młodzieńca zdecydowanego, który dążąc ku wyznaczonym sobie ideałom świętości życia, nie uległ niewłaściwym wpływom środowiska, w którym się obracał.

6.                 Ponadto w tym tygodniu patronują nam:

- we wtorek święci Korneliusz, papież i Cyprian, biskup, męczennicy III wieku.

- w sobotę święci męczennicy koreańscy Andrzej Kim Taegon, prezbiter i Paweł Chong Hasang, kleryk oraz ich Towarzysze.

7.         Wszystkim solenizantom tego tygodnia składamy serdeczne życzenia, a Księdzu Prałatowi Stanisławowi życzymy wielu łask Bożych i zdrowia.

8.         W najbliższą sobotę w naszym kościele parafialnym o godzinie 12.00 -  Ks. Biskup Wiesław Lechowicz będzie celebrował Mszę Świętą, a następnie dokona poświęcenia i otwarcia nowej szkoły muzycznej pierwszego stopnia w Bobowej.

9.         W środę wieczorem po Mszy Świętej będzie spotkanie Stowarzyszenia Rodzin Katolickich.

10.      Z prasy katolickiej polecamy do nabycia: Gość Niedzielny, Niedzielę i inne miesięczniki wystawione na stoliku z prasą.