OGŁOSZENIA DUSZPASTERSKIE

JEZUSA CHRYSTUSA, KRÓLA WSZECHŚWIATA

22  listopada 2015

 

1.         Dziś – uroczystość Jezusa Chrystusa, Króla Wszechświata. Ustanowił ją papież Pius XI w 1925 roku i polecił obchodzić ją w ostatnią niedzielę października. Po Soborze Watykańskim II przeniesiono ją na ostatnią niedzielę roku liturgicznego, aby zwrócić uwagę na to, że Pan Jezus objawił w pełni swoją władzę królewską w dniu ostatecznym, gdy przyjdzie sądzić żywych i umarłych.

2.         Uroczystość Jezusa Chrystusa, Króla Wszechświata jest świętem patronalnym Akcji Katolickiej i Katolickiego Stowarzyszenia Młodzieży.  Z tej okazji delegacja naszej młodzieży bierze udział w obchodach tego święta w bazylice katedralnej. Zachęcamy także pozostałą młodzież do wstępowania w szeregi tej organizacji. Przynosi ona bowiem wiele korzyści duchowych.

3.         Po każdej Mszy Świętej, wobec wystawionego Najświętszego Sakramentu wystawionego monstrancji odmówimy litanię do Najświętszego Serca Pana. Jezusa, oraz akt poświęcenia rodzaju ludzkiego Jezusowi Chrystusowi – Królowi. Za publiczne odmówienie tego aktu zyskać można odpust zupełny.

4.         Z okazji przypadającego w dniu 22 listopada wspomnienia św. Cecylii, patronki muzyki sakralnej i śpiewu kościelnego, dzisiaj wieczorem będzie Msza Święta w intencji chóru parafialnego, i siostry organistki.  Z tej okazji kierujemy wyrazy uznania i wdzięczności pod adresem tych, którzy poświęcają swój czas, by wielbić Boga śpiewem. Zapraszamy wszystkich, którzy chcieliby włączyć się do chóru parafialnego.

5.         W przyszłą niedzielę będzie u nas głosił kazania ks. Zbigniew Biernat. Przy okazji będzie zbierał ofiary na budowę kościoła św. Jana Pawła II. Jesteśmy, bowiem wyznaczeni, jako parafia patronacka (czyli do pomocy) przy wznoszeniu tego kościoła.

6.         W tym tygodniu ostatnie spotkania wspominkowe i ostatnie nabożeństwa różańcowe za zmarłych. W naszych modlitwach jednak pamiętajmy za naszych bliskich zmarłych.

7.         W tym tygodniu patronują nam:

           We wtorek: św. Andrzej Dung-Lac, prez. i towarzysze, męczennicy

W sobotę przypada 6 rocznica święceń biskupich Dra Andrzeja Jeża, biskupa tarnowskiego. Niech Bóg wspomaga Go swoimi łaskami i zachowa dla naszej diecezji w najdłuższe lata.

8.          W minionym tygodniu odszedł do Pana śp. Jerzy Szczerba. Polećmy go Bożemu miłosierdziu. Dobry Jezu a nasz Panie….