Nabożeństwa majowe 2016 w parafii Bobowa

I. W kościele parafialnym codziennie po Mszy św. wieczornej.

II. Przy kapliczkach:

Rejon

Adres

Kiedy

Bobowa Przedmieście

Ul. Okrężna 25. Kapliczka przy domu Mieczysława i Anny Obrzut

Codziennie godz. 19.30

Bobowa Przedmieście

Ul. Wspólna 3. Kapliczka przy domu Daniela i Eugenii Kuk

Codziennie godz. 19.00

Bobowa Stacja

Ul. Grunwaldzka 61. Kapliczka przy domu Marii i Andrzeja Smoszna

Codziennie godz. 18.00

Berdechów Dolny

Ul. Zamczysko 1. Kapliczka przy domu Zofii Bogusz

Codziennie godz. 19.00

Berdechów Górny

Ul. Brzozowa 12. Kapliczka przy domu Jolanty i Andrzeja Turskich

Codziennie godz. 19.00

Brzana

Kapliczka przy kaplicy za szkołą

Codziennie godz. 18.00

Brzana Górna

Kapliczka na drzewie, skrzyżowanie dróg Falkowa - Bruśnik

Codziennie godz. 19.00