http://picasaweb.google.com/109204686280482539565/KoscioParafialnyPwWszystkichSwietych#5527200559988841666
Litania do Matki Bożej Bolesnej

Kyrie eleison - Chryste eleison. Kyrie eleison 
Chryste, usłysz nas - Chryste, wysłuchaj nas 
Ojcze z nieba Boże - zmiłuj się nad nami 
Synu, Odkupicielu świata, Boże 
Duchu Święty, Boże 
Święta Trójco, jedyny Boże
Święta Maryjo, Matko Bolesna - módl się za nami 
Święta Maryjo, Matko Jezusa ukrzyżowanego 
Święta Maryjo, Morze litości 
Święta Maryjo, Lilio między cierniami 
Święta Maryjo, z Dziecięciem do Egiptu uciekająca 
Święta Maryjo, z żalem Syna swego szukająca 
Święta Maryjo, cały dzień z żalu strapiona 
Święta Maryjo, płacząca i pociechy szukająca 
Święta Maryjo, najjaśniejszej Męki Pańskiej Zwierciadło 
Święta Maryjo, żywy Męki Chrystusa Obrazie 
Święta Maryjo, ze zranionym Synem współzraniona 
Święta Maryjo, z ukrzyżowanym Synem współukrzyżowana 
Święta Maryjo, pod krzyżem stojąca 
Święta Maryjo, czystemu Janowi polecona 
Święta Maryjo, w Janie wszystkim nam Matką ogłoszona 
Święta Maryjo, z Synem płaczącym współpłacząca 
Święta Maryjo, przy konaniu Jezusowym w krwawych łzach tonąca 
Święta Maryjo, ciało Jezusowe łzami oblewająca 
Święta Maryjo, na łonie macierzyńskim Syna swego ofiarująca 
Święta Maryjo, najdroższemu Jezusowi pogrzeb czyniąca 
Święta Maryjo, zelżywości Jezusowe w sercu nosząca 
Święta Maryjo, żałosnych matek przykładzie osobliwy 
Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata - przepuść nam, Panie. 
Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata - wysłuchaj nas, Panie. 
Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata - zmiłuj się nad nami. 

K. Módl się za nami Matko Bolesna. 
W. Abyśmy się stali godnymi obietnic Chrystusa Pana. 

Módlmy się: Pamiętaj o nas Matko Bolesna w ostatniej życia naszej godzinie, abyśmy bez przyjęcia Najświętszego Sakramentu nie zeszli z tego świata. Pamiętaj o nas, błagamy Cię pokornie Maryjo święta, gdy usta nasze nie będą mogły wezwać imienia Twego i zawołać „Jezus, Maryja, Józefie” o bądź przy nas w godzinie śmierci. Zaprowadź nas do życia wiecznego i uproś też szczęśliwe z tym światem rozstanie. Przez Jezusa Chrystusa Pana naszego. Amen. 


Modlitwa błagalna do Matki Bożej Bolesnej 

Upadając w najgłębszej pokorze do stóp Twoich, Matko Bolesna, dziękuję Ci z głębi serca za boleści i udręki, które przecierpiałaś stojąc pod krzyżem Jezusa. Użalam się i współcierpię z Tobą, a jednocząc się najsilniej z najlitościwszym sercem Twoim, ofiaruję przez Twoje ręce, Ojcu Przedwiecznemu, Krew mękę, rany i śmierć Jezusa, na zadośćuczynienie sprawiedliwości Boskiej za bluźnierstwa, świętokradztwa i odstępstwa, którymi bezbożni znieważają Boski Majestat. Niechaj Twoje łzy i cierpienia, o Matko Bolesna, odwrócą chłostę Bożą ciążącą nad światem, a przyspieszą panowanie Najświętszego Serca Jezusowego. Przejęty do głębi żalem za moje grzechy, oczekuję za Twoim pośrednictwem przebaczenia. Nie odwracaj oblicza Twego ode mnie, lecz okaz mi się Matką, o litościwa, o łaskawa, o słodka Panno Maryjo. Amen.