MSZE ŚWIĘTE     22 - 28 maja 2017

 

Poniedziałek

630

Ks. Bogdan:

O błog. Boże dla parafian

1800

Ks. Proboszcz:

+ Marian Pater z int. brata Józefa

 

Ks. Prałat:

+ Wanda, Helena z int. wnuka Adama

Wtorek

630

Ks. Prałat:

+ Stefania Obrzut z ok. Dnia Matki z int. dzieci

1800

Ks. Proboszcz:

+ Henryka (ona) Turek w r. śm.

Środa

630

Ks. Prałat:

O zdrowie, błog. Boże i opiekę Matki Bożej dla Zuzanny z ok. imienin

 

Ks. Proboszcz:

+ Stanisław Zagórski w 30 dzień po śmierci z int. uczestników pogrzebu

1800

Ks. Bogdan:

1)  W int. przeżywających w tym tygodniu imieniny, urodziny, jubileusze

2)  W int. wszystkich parafian pracujących z dala od domu rodzinnego i ich rodzin, a także za bezrobotnych i poszukujących pracy

3)  O szczęśliwe zbiory, błog. w pracach polowych, o dobra pogodę z int. mieszkańców Grochowej

4)  W int. Jolanty z ok. 50 r. urodzin i Dnia Matki z int. dzieci

5)  + Józef, Stanisława (ona) Padoł z ok. imienin i Dnia Matki z int. córki Jadwigi z rodziną

Czwartek

630

Ks. Proboszcz:

+ Czesława (ona), Michał Sarkowicz w 2 r. śm. Czesławy z int. syna Marcina

1030

Ks. Prałat:

O zdrowie, błog. Boże dla żyjących koleżanek i kolegów oraz za zmarłe koleżanki i kolegów w 60 rocznicę matury

1800

Ks. Bogdan:

Z prośbą o powrót do zdrowia dla Agnieszki z int. rodziny

Piątek

630

Ks. Bogdan:

+ Helena Ligęza z ok. imienin z int. Przyjaciół

1800

Ks. Proboszcz:

+ Henryka (ona) Pater z ok. Dnia Matki

 

Ks. Prałat:

+ Elżbieta Wojna w r. śm.

Sobota

630

Ks. Prałat:

+ Kazimierz Iwański z int. syna Janusza z dziećmi

 

Ks. Proboszcz:

+ Julia Chudzik z int. syna Adama z rodziną

1800

Ks. Bogdan:

+ Janina Mucha z ok. Dnia Matki z int. syna Roberta

Niedziela

700

Ks. Prałat:

+ Stanisław i Maria Magiera, Jadwiga Chilicka

830

Ks. Maciej:

+ Dariusz Król z int. rodziców i rodzeństwa

1000

Ks. Bogdan:

+ Grzegorz Szczerba z int. kolegów i koleżanek ze Szkoły Podstawowej

1130

Ks. Proboszcz:

+ Zbigniew Pacuła z int rodziców

1400

Ks. Bogdan:

Dziękczynno-błagalna w int. Albiny i Józefa w 40 r. ślubu z int. dzieci

1700

Ks. Maciej:

+ Krystyna Szwarga

 

Ks. Krzysztof Sandecki od 1 czerwca 2017 r. odprawia Msze św. gregoriańskie za śp. + Czesławę Nowak z int.:

1.      Córki Elżbiety oraz Stanisława Bajorek, wnuków Marii, Karola i Wojciecha

2.      Córki Barbary z wnuczką Martą

3.      Córki Haliny z rodziną

4.      Syna Marka z rodziną

5.      Syna Ryszarda z żoną i dziećmi i Józefem ze Stróżnej

6.      Syna Ryszarda z żoną i dziećmi i Józefem ze Stróżnej

7.      Wnuczki Małgorzaty z rodziną

8.      Wnuka Andrzeja z żona Karoliną i prawnuczką Zuzanną

9.      Wnuczki Urszuli z rodziną

10.  Wnuczki Kingi

11.  Wnuczki Agnieszki z Krakowa z rodziną

12.  Wnuka Pawła z żoną i prawnuczkami Zuzanną i Martynką

13.  Wnuków Pawła i Andrzeja z Nizin

14.  Wnuków Pawła i Andrzeja z Nizin

15.  Wnuków z domu: Natalii, Kingi, Lidii i Bartka

16.  Chrześniaka Janusza z rodziną

17.  Andrzeja i kolegów syna Marka

18.  Kolegi syna Piotra

19.  Teresy i Antoniego Dębosz z rodziną z Gromnika

20.  Sąsiadki Barbary Król

21.  Sąsiadów córki Barbary

22.  Bajorków z Rzepiennika

23.  Rodziny Zofii i Adama Gryzło z dziećmi

24.  Barbary i Kazimierza Bajorek

25.  Stanisława i Agnieszki Rudolphi z Jankowej

26.  Rodziny Nowak z Jankowej

27.  Marii i Józefa Ogorzały z Barcic

28.  Rodziny Dziedziaków i Jagiełów z Tarnowa

29.  Sąsiadów Gniadków

30.  Uczestników pogrzebu