Proboszcz:
Ks. dr Marian Chełmecki. Ur. 18.07.1972 r. w Łososinie Dolnej. Szkołę podstawową ukończył w Żmiącej. Uczęszczał do Liceum Ogólnokształcącego w Starym Sączu. Następnie wstąpił do Wyższego Seminarium Duchownego w Tarnowie. W 1998 r. przyjął święcenia kapłańskie. Pracował 3 lata jako wikariusz w parafii Nowy Sącz - św. Helena, następnie 3 lata w parafii MBNP w Mielcu. W 2004 r. został skierowany na doktoranckie studia specjalistyczne na Katolickim Uniwersytecie Lubelskim Jana Pawła. Po trzech latach w dniu 19 czerwca 2007 r. obronił doktorat w zakresie teologii pastoralnej, na podstawie rozprawy „Współpraca świeckich z prezbiterami w liturgicznej posłudze uświęcania w świetle posoborowego nauczania Kościoła”. Zaraz po studiach pracował jako wikariusz 7 lat w Bazylice św. Małgorzaty w Nowym Sączu. Następnie pracował 2 lata w Bazylice św. Mikołaja w Bochni. W sierpniu 2016 roku biskup Andrzej Jeż mianował go proboszczem parafii Wszystkich Świętych w Bobowej. Liturgiczne wprowadzenie na urząd proboszcza miało miejsce 13.08.2016 r. Katechizuje w Szkole Podstawowej w Zespole Szkół nr 1 w Bobowej.

 
Ks. Bogdan Florek
Wikariusz:
Ks. mgr Bogdan Florek. Ur. 15.09.1971 r. w Limanowej. Szkołę Podstawową nr 2 ukończył w Słopnicach. W latach 1986-1991 uczęszczał do Technikum Budowlanego w Nowym Sączu. Następnie wstąpił do Wyższego Seminarium Duchownego w Tarnowie. Święcenia otrzymał w 1997 r. Pracował jako wikariusz 2 lata w Łukowicy, 4 lata w par. św. Józefa w Tarnowie, 2 lata w par. św. Elżbiety w Starym Sączu oraz 5 lat w par. MB Niepokalanej w Nowym Sączu. W Bobowej jest wikariuszem od 26.08.2010 r. Opiekuje się Liturgiczną Służbą Ołtarza. Katechizuje w Zespole Szkół Zawodowych w Bobowej.

Ks. Tomasz Gołąbek
Wikariusz:
Ks. mgr Tomasz Gołąbek. Ur. 7.10.1978 r. w Mielcu. Szkołę Podstawową ukończył w Rzędzianowicach. W latach 1993-1997 uczęszczał do Liceum Ekonomicznego w Mielcu. Następnie wstąpił do Wyższego Seminarium Duchownego w Tarnowie. Święcenia otrzymał w 2003 r. Pracował jako wikariusz 3 lata w Lubzinie i 4 lata w Zgłobicach. W Bobowej jest wikariuszem od 26.08.2010 r. Jest Asystentem Katolickiego Stowarzyszenia Młodzieży w Bobowej. Katechizuje w Zespole Szkół w Brzanie. Jest moderatorem parafialnej strony internetowej. E-mail:  tgolabek78@gmail.com
 
Ks. Prałat Stanisław Chrzan

Rezydent: 
Ks. Stanisław Chrzan - kanonik honorowy Kapituły Kolegiackiej w Nowym Sączu. Ur. 17.05.1934 r. w Borkach w parafii szczucińskiej. Do szkoły podstawowej uczęszczał w Borkach i Szczucinie. Naukę kontynuował w Technikum Administracyjno-Gospodarczym w Szczucinie. Po studiach w Wyższym Seminarium Duchownym w Tarnowie otrzymał święcenia kapłańskie w dniu 26.06.1960 r. Pracował jako wikariusz 1 rok w Nockowej, 2 lata w Przyszowej, 3 lata w Męcinie, 4 lata w Ropczycach, 4 lata w Bobowej. Tutaj też otrzymał nominacje na Proboszcza i pełnił ten urząd w latach 1974-2004. Przechodząc na emeryturę pozostał w parafii jako rezydent.