2016.06.18 - Pielgrzymka do Zabawy

opublikowane: 18.06.2016, 13:55 przez Parafia Bobowa   [ zaktualizowane 18.06.2016, 13:57 ]

https://picasaweb.google.com/109204686280482539565/6297635467140175313
18 czerwca 2016 r. w grupie 22 osób udaliśmy się na pielgrzymkę śladami życia i męczeńskiej śmierci bł. Karoliny.
Pierwszym punktem programu był Radłów i chrzcielnica, przy której nasza błogosławiona otrzymała Boże życie. Tam też uczestniczyliśmy we Mszy św. Następnie udaliśmy się do Wał-Rudy odwiedzając szkołę i dom bł. Karoliny. Trzecią miejscowością była w końcu Zabawa, czyli centrum parafii. Tam modliliśmy się przy głównym relikwiarzu skrywającym największe części relikwii bł. Karoliny.
Zwieńczeniem naszej pielgrzymki był udział w nabożeństwie drogi krzyżowej, które organizowane jest 18 dnia każdego miesiąca.

2016.05.26 - Boże Ciało

opublikowane: 26.05.2016, 02:59 przez Parafia Bobowa   [ zaktualizowane 26.05.2016, 02:59 ]

https://picasaweb.google.com/109204686280482539565/6288933279526059841
26 maja 2016 r. w uroczystość Najświętszego Ciała i Krwi Pańskiej po Mszy Świętej o godz. 9.00 wyruszyliśmy w procesji Eucharystycznej do czterech ołtarzy. W tym roku trasa prowadziła ulicami: Rynek, Ks. J. Czuby, Ogrodową, Okrężną, Grunwaldzką, św. Zofii i Rynek. Procesja trwała 1 godz. i jak co roku, wzięło w niej udział bardzo dużo wiernych.

2016.05.05 - Peregrynacja Symboli ŚDM

opublikowane: 07.05.2016, 06:19 przez Parafia Bobowa   [ zaktualizowane 14.05.2016, 07:17 przez Tomasz Gołąbek ]

https://picasaweb.google.com/109204686280482539565/6281882214485443985
W czwartek 5 maja 2016 r. w Bobowej miało miejsce wyjątkowe wydarzenie. Mieliśmy okazję modlić się przy symbolach Światowych Dni Młodzieży: Krzyżu i Ikonie Matki Bożej, które zostały przekazane przez samego św. Jana Pawła II. Peregrynują one po całym świecie, a od 1 do 13 maja są w naszej diecezji przygotowując nas na Światowe Dni Młodzieży, które odbędą się w lipcu w Krakowie.
O godz. 15.00 odprawiliśmy Mszę św. O 16.10 odbyło się powitanie Symboli. Każdy mógł je dotknąć, pomodlić się osobiście przy nich. Adorację i śpiew oraz obstawę organizacyjną przeprowadzili młodzi z całego dekanatu. O 17.30 w asyście naszego samochodu odwieźliśmy Symbole do Tuchowa.
2016.04.30 - Bierzmowanie w Siedliskach

opublikowane: 02.05.2016, 05:58 przez Tomasz Gołąbek   [ zaktualizowane 02.05.2016, 06:00 przez Parafia Bobowa ]

https://picasaweb.google.com/109204686280482539565/6280074465109078145
30 kwietnia 2016 (sobota) o godz. 17.00 odbyło się bierzmowanie naszej części dekanatu (Bobowa, Jankowa, Siedliska, Stróżna, Wilczyska) w kościele pw. św. Piotra i Pawła Siedliskach. Uroczystości przewodniczył bp Leszek Leszkiewicz, który równocześnie rozpoczął wizytację kanoniczną w tejże parafii oraz w dekanacie bobowskim.
Sakrament bierzmowania przyjęło aż 161 osób: z Bobowej 71, Siedlisk 28, Wilczysk 28, Jankowej 21, Stróżnej 11 i z Bruśnika 2.
Ks. biskup w kazaniu zauważył, że grozi w naszych czasach tendencja, życia nie wg prawdziwej i głębokiej wiary, ale płytko tylko wg utartych zwyczajów. One jednak, tak samo jak symbole religijne w domu, płytkie praktykowanie, nie dadzą dam prawdziwych owoców. Dlatego zachęcał do życia w czystości serca nie tylko od święta ale przez całe życie. Oczekujących na bierzmowanie zobowiązał do poprowadzenia wieczornego pacierza w gronie całej rodziny. Na koniec wszyscy bierzmowani otrzymali pamiątkowy katechizm "Największa jest Miłość".

2016.04.21 - Dotacje na remont kościołów

opublikowane: 22.04.2016, 07:50 przez Tomasz Gołąbek   [ zaktualizowane 22.04.2016, 07:53 ]

Gmina Bobowa uczestniczyła w pozyskaniu środków finansowych na remont kościoła pw. św. Zofii w Bobowej. W wyniku złożonych wniosków o dofinansowanie w imieniu Parafii w Bobowej uzyskano następujące dotacje:

1. Dotacja z Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego w wysokości 150 000,00 złna realizację zadania pn. „Bobowa, kościół pw. św. Zofii (XV w.): Remont konserwatorski wnętrza kościoła”. Zakres prac w ramach projektu będzie obejmował:
- konserwację tynków,
- konserwację polichromii,
- konserwację portali i obramień,
- modernizację instalacji elektrycznej,
- wykonanie instalacji przeciw pożarowej i alarmowej.
Wartość dofinansowania stanowi 50 % całkowitych kosztów realizacji zadania, w związku z czym wkład własny Parafii będzie musiał zostać utrzymany na poziomie min. 50% tj. 150 000,00 zł. Całkowita wartość zadania oraz faktyczna kwota wkładu własnego będzie znana po wyłonieniu wykonawcy.

2. Dotacja z budżetu Województwa Małopolskiego w wysokości 20 000,00 zł na kontynuację prac przy dzwonnicy znajdującej się obok kościoła pw. św. Zofii w Bobowej.
Zakres zadania będzie obejmował remont konserwatorski ścian i schodów kamiennych dzwonnicy.
Wartość dofinansowania stanowi 60% całkowitych kosztów realizacji zadania, w związku z czym wkład własny Parafii będzie musiał zostać utrzymany na poziomie ok. 14 000 zł.

3. Dotacja z budżetu Małopolskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków w wysokości 50 000,00 zł na realizację zadania pn. „Rekonstrukcja powały stropu drewnianego nad prezbiterium w kościele pw. św. Zofii w Bobowej”. Wartość dofinansowania stanowi 79 % całkowitych kosztów realizacji zadania.

4. Dotacja z budżetu Małopolskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków w wysokości 20 000,00 zł na realizację zadania pn. „Konserwacja i impregnacja ołtarza głównego w kościele pw. św. Zofii w Bobowej”. Wartość dofinansowania stanowi 79 %całkowitych kosztów realizacji zadania.

Łącznie na remont kościoła św. Zofii pozyskano 240 000,00 zł, a minimalny udział własny Parafii stanowi – 252 819,00 zł. Udział rzeczywisty zostanie określony po wyłonieniu wykonawców.

Ponadto w dniu 31.03.2016 r. został złożony wniosek do Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego Departamentu Ochrony Zabytków. Przedmiotem wniosku jest realizacja zadania pn. „Bobowa, kościół pw. Wszystkich Świętych (XIV/XV w.): remont konserwatorski tynków kościoła” która obejmuje wykonanie: konserwacji tynków zewnętrznych i wewnętrznych kościoła oraz konserwację tynków kaplicy wewnątrz kościoła. Całkowita wartość zadania: 774 461,68 zł. Wnioskowana kwota dofinansowania 387 230,84 zł (50%).

W najbliższym czasie (do 31.05.2016 r.) zostanie złożony wniosek w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego 2014-2020 działanie 6.1. Rozwój dziedzictwa kulturowego i naturalnego na kompleksowe dokończenie remontu kościoła pw. św. Zofii oraz na izolację i konserwację tynków zewnętrznych i wewnętrznych kościoła pw. Wszystkich Świętych wraz z otaczającym murem. Aby zapewnić gwarancję uzyskania maksymalnych punktów w tym naborze zostanie zaangażowana doświadczona firma Certus Partnerzy sp. zoo z Krakowa, która przygotuje wniosek i niezbędną dokumentację.

Na ten cel Parafia musi zabezpieczyć kwotę 12 tys. zł netto (brutto 14.760,00 zł).

W przypadku uzyskania dofinansowania, zostanie przekazana informacja w powyższym zakresie.

Stan konta Parafii na dzień 14.04.2016 r. wynosił – 141 955,00 zł

2016.03.24 - Dzień Modlitwy i Postu za Misjonarzy Męczenników

opublikowane: 24.03.2016, 12:35 przez Tomasz Gołąbek   [ zaktualizowane 24.03.2016, 13:52 ]

https://picasaweb.google.com/109204686280482539565/KsMaciejFleszarPrzyGrobieKsJanaCzuby
24 marca przypada Dzień Modlitwy i Postu za Misjonarzy Męczenników. Upamiętnia on wszystkich misjonarzy, zakonników i świeckich pracowników duszpasterstwa, który zginęli z powodu wyznawanej wiary. Inicjatywa tego dnia została podjęta w 1993 r. we Włoszech.

Przypomnijmy sobie z tej okazji śp. ks. Jana Czubę. Ostatnio (1 lutego 2016 r.) na jego grobie był misjonarz naszej diecezji ks. Maciej Fleszar. Tak napisał na swoim blogu: W październiku minęła 17. rocznica śmierci naszego tarnowskiego misjonarza-męczennika ks. Jana Czuby. Z tej okazji razem z moim kongijskim proboszczem ks. Bogdanem Piotrowskim oraz s. Mirosławą Sabą ze zgromadzenia SS. Franciszkanek Misjonarek Maryi, udaliśmy się z pielgrzymką do grobu męczennika w Loulombo. Wyjazd do Loulombo był moim pierwszym wyjazdem poza stolicę, w której pracuję od pięciu miesięcy. Ks. Czuba został rozstrzelany podczas wojny domowej w roku 1998 pod pretekstem nie wydania broni, którą rzekomo przetrzymywał na plebanii. „Zostaję na miejscu do końca” – słowa ks. Jana wypisane nad jego grobem, stały się dla mnie wyzwaniem, które chciałbym podjąć jako misjonarz. Te słowa, jak mogliśmy się przekonać, głęboko zapadły w serca i umysłach mieszkańców Loulombo, którzy dzisiaj przekazują je swoim dzieciom i wnukom jako duchowy testament. Te słowa towarzyszyły nam również w czasie Mszy św. oraz modlitwy przy grobie męczennika, w której uczestniczyła spora grupa wiernych. Po zakończeniu pielgrzymki otwarłem Biblię, w której natrafiłem na słowa Ewangelii według św. Jana: « Kiedy nadeszła pora Paschy, wiedząc, że nadeszła jego godzina przejścia z tego świata do Ojca, Jezus umiłowawszy swoich, którzy byli na świecie do końca ich umiłował.» Czy te słowa nie są najlepszym komentarzem do tego, co wydarzyło się w Loulombo przed siedemnastu laty? Tak, ks. Jan umiłował swoich parafian tak, jak Chrystus. Umiłował ich aż do końca, aż do ofiary z własnego życia.

2016.03.23-24 - Ekstremalna Droga Krzyżowa w parafii Bobowa

opublikowane: 24.03.2016, 06:59 przez Parafia Bobowa   [ zaktualizowane 24.03.2016, 13:56 przez Tomasz Gołąbek ]

https://picasaweb.google.com/109204686280482539565/EDKParafialna
23 marca w
 Wielką Środę 17 osób wyruszyło na trasą Ekstremalnej Drogi Krzyżowej w parafii Bobowa. Choć na początku niebo było pochmurne to jednak już po 3 godzinach całkowicie się rozjaśniło i szliśmy przy pełni księżyca, więc nawet nie były potrzebne latarki. Trasa jest wymagająca nie tylko ze względu na odległość (38 km) ale także na liczne wzniesienia. Mimo to, tempo było bardzo duże. Średnia marszu wyszła 5,31 km/h. Na samą drogę potrzeba więc było 7 h i 10 minut. Do ostatniej stacji dotrwało 9 osób.

Ps. Z tymi ludźmi którzy doszli, nie polecam się wybierać bo swoim tempem są w stanie wykończyć człowieka ;-) Ks. Tomasz

2016.03.12 - Dekanalna Ekstremalna Droga Krzyżowa

opublikowane: 14.03.2016, 14:48 przez Parafia Bobowa   [ zaktualizowane 14.03.2016, 14:49 ]

https://picasaweb.google.com/109204686280482539565/EkstremalnaDrogaKrzyzowa2016
W nocy z 11 na 12 marca 2016 r. 22 osoby uczestniczyły w dekanalnej Ekstremalnej Drodze Krzyżowej. Ukończyło ją 13 osób. Czas milczenia i duchowych rozważań był owocny, a pod koniec fizyczne zmęczenie pozwalało choćby w niewielkim ułamku poznać cierpienie Jezusa. 

Więcej zdjęć oraz informacji na stronie Bobowa24 oraz na filmie:


2016.02.21 - Wsparcie odradzającego się Kościoła katolickiego na Ukrainie

opublikowane: 20.02.2016, 11:06 przez Tomasz Gołąbek   [ zaktualizowane 21.02.2016, 10:47 ]

https://picasaweb.google.com/109204686280482539565/BudowaWKodymieNaUkrainie
21 lutego 2016 r. w naszej parafii kazania głosił kapłan pracujący na Ukrainie, ks. Stanisław Majkrzak -
 pochodzący z Krościenka nad Dunajcem. Poprzez składkę pomogliśmy w wykończeniu kaplicy i zaplecza, w którym będzie się skupiać praca duszpasterska w Kodymie.
Ks. proboszcz Stanisław dziękuje serdecznie za złożone ofiary w wysokości 7.313,27 zł. i 1 Euro. Zapewnia też o gorącej modlitwie za ofiarodawców.
W ciągu ostatnich 2 lat udało się postawić budynek w stanie surowym, jeszcze bez wieży oraz stopniowo przeprowadzać prace wykończeniowe w części duszpastersko katechetycznej i mieszkalnej. W chwili obecnej liturgia odbywa się już w nowym budynku gdyż stary dom będący do 2 lipca 2014 r. kaplicą został rozebrany.


2016.02.18 - Zmarł ks. Stanisław Fiołek, były proboszcz Bobowej

opublikowane: 19.02.2016, 03:04 przez Tomasz Gołąbek   [ zaktualizowane 19.02.2016, 06:57 przez Parafia Bobowa ]

W dniu 18 lutego 2016 roku zmarł śp. Ks. Prałat Stanisław Fiołek – emerytowany proboszcz parafii pod wezwaniem św. Jadwigi w Dębicy. Wprowadzenie ciała śp. Ks. Prałata Stanisława do kościoła parafialnego parafii pod wezwaniem św. Jadwigi w Dębicy w niedzielę (21 lutego) o godz. 17.00. Msza święta pogrzebowa w kościele parafialnym parafii pod wezwaniem św. Jadwigi w Dębicy w poniedziałek (22 lutego) o godz. 15.00, po której ciało Zmarłego zostanie złożone na starym cmentarzu parafialnym w Dębicy.

Ks. Prałat Stanisław Fiołek urodził się 7 maja 1933 roku w Wyżycach. Pochodził z parafii Mikluszowice. Wstąpił do Wyższego Seminarium Duchownego w Tarnowie, a po ukończeniu studiów filozoficzno - teologicznych przyjął święcenia kapłańskie z rąk biskupa Karola Pękali w dniu 24 czerwca 1956 roku. Jako wikariusz pracował w parafiach: Mielec – św. Mateusza, Krynica - Zdrój – Wniebowzięcia NMP i Dębica - św. Jadwigi. W latach 1973 - 1974 pełnił urząd proboszcza parafii Bobowa, a w latach 1974 - 2003 urząd proboszcza parafii pod wezwaniem św. Jadwigi w Dębicy. Ponadto był notariuszem dekanatu Bobowa, wicedziekanem dekanatu Dębica, dziekanem dekanatu Dębica, dekanalnym duszpasterzem nauczycieli i wychowawców w dekanacie Dębica - Wschód, członkiem Rady Kapłańskiej Diecezji Tarnowskiej, Kolegium Konsultorów Diecezji Tarnowskiej, Rady Duszpasterskiej Diecezji Tarnowskiej, Diecezjalnej Komisji do spraw Personalnych, Diecezjalnej Komisji Kaznodziejskiej, Zarządu Fundacji „Securitas”, delegatem Biskupa Diecezjalnego do spraw gospodarczych Wyższego Seminarium Duchownego w Tarnowie, rejonowym ojcem duchownym kapłanów diecezji tarnowskiej. Po złożeniu urzędu proboszcza w 2003 roku pozostał w parafii pod wezwaniem św. Jadwigi w Dębicy w charakterze rezydenta. Od 1980 roku był Kanonikiem Honorowym Kapituły Katedralnej w Tarnowie, a od 1995 roku Kanonikiem Gremialnym Kapituły Katedralnej w Tarnowie. W 1985 roku został obdarzony godnością Kapelana Jego Świątobliwości. W 2007 roku na mocy uchwały Rady Miejskiej w Dębicy otrzymał odznaczenie „Zasłużony dla Miasta Dębicy”.

1-10 of 13