2016.02.10 - Nowe sklepienie kościoła św. Zofii

opublikowane: 10.02.2016, 05:46 przez Parafia Bobowa   [ zaktualizowane 10.02.2016, 05:47 ]

https://picasaweb.google.com/109204686280482539565/RemontStropuKoscioASwZofii
Drewniany sufit oraz dach kościoła pw. św. Zofii w Bobowej, był wymieniany ostatnio w latach 1942-1948. Podłoga na strychu została wykonana i zaimpregnowana w 2012 r. w trakcie remontu pokrycia dachu.
W II połowie 2015 r. dokonano konserwacji drewnianego stropu. Zakres zadania obejmował:
- prace wzmacniające konstrukcję (wzmocnienie chemiczne i montaż belek klejonych),
- rekonstrukcja pułapu z desek w nawie,
- montaż wiązarów drewnianych kratowych.
Foto.: Gmina Bobowa

2016.02.04 - Podsumowanie ubiegłorocznych prac remontowych i nowe wnioski

opublikowane: 05.02.2016, 05:07 przez Tomasz Gołąbek   [ zaktualizowane 05.02.2016, 05:09 ]

Podsumowanie prac remontowych

w kościele pw. św. Zofii oraz dzwonnicy przy kościele św. Zofii,

które były prowadzone przez Gminę Bobowa:

1. Konserwacja drewnianego stropu kościoła pw. św. Zofii

Zakres zadania: prace wzmacniające konstrukcję (wzmocnienie chemiczne i montaż belek klejonych), rekonstrukcja pułapu z desek w nawie, montaż wiązarów drewnianych kratowych.

Zakres ujęty wsparciem Małopolskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków w Krakowie: Rekonstrukcja pułapu z desek w nawie – 78 966,32 zł brutto. Wzmocnienie chemiczne i montaż belek klejonych 75 500,15 zł brutto. Łączna wartość tych prac stanowi 154 466,47 zł brutto. Na sfinansowanie tych prac Małopolski Wojewódzki Konserwator Zabytków w Krakowie przeznaczył 100 000,00 zł, co stanowi 64,32 % w/w kosztów.

Ponadto na etapie realizacji prac wystąpiła konieczność wykonania montażu 3 wiązarów kratowych, o łącznej wartości 55 000,00 zł brutto, które podlegają sfinansowaniu ze środków własnych Parafii.

Łączna wartość wszystkich prac budowlano - montażowych przy stropie nawy kościoła pw. św. Zofii w Bobowej wynosi 209 466,47 zł. brutto, z czego udział Parafii wyniósł 109 466,47 zł.

2. Remont konserwatorski dzwonnicy przy kościele pw. św. Zofii 

Zakres zadania: Izolacja fundamentów, wzmocnienie i zabezpieczenie reliktów tynków, wymiana poszycia z gontów.

Łączna wartość w/w prac wyniosła 57 331,44 zł brutto, z czego 30 000,00 zł stanowiła dotacja ze środków Województwa Małopolskiego, natomiast 15 000,00 zł stanowiła dotacja z budżetu Gminy Bobowa. Wkład własny Parafii w realizację w/w zadania wyniósł 12 331,44 zł brutto.

Stan konta Parafii na dzień 4 lutego 2016 r. wynosi 84 200,00 zł. Środki te zostaną zagospodarowane do dalszych prac remontowych w obydwu kościołach.

 

Gmina Bobowa przygotowała wnioski w imieniu Parafii:

1. Do Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego: Wniosek złożony w dniu 29.10.2015 r. do Departamentu Ochrony Zabytków. Całkowita wartość zadania: 1 380 253,14 zł. Wnioskowana kwota dofinansowania 690 126,57 zł (50%). Przedmiotem wniosku jest realizacja zadania: „Bobowa, kościół pw. św. Zofii (XV w.): Remont konserwatorski wnętrza kościoła”, która obejmuje m.in.: konserwację tynków i polichromii, posadzki, 3 ołtarzy, modernizację instalacji elektrycznej, wykonanie instalacji p. pożarowej i alarmowej.


2. Do Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego: Wniosek złożony w dniu 29.10.2015 r. do Departamentu Ochrony Zabytków. Całkowita wartość zadania: 123 683,70 zł. Wnioskowana kwota dofinansowania 61 841,85 zł (50%). Przedmiotem wniosku jest realizacja zadania: „Bobowa, kościół pw. Wszystkich Świętych (XIV/XV w.): wykonanie izolacji fundamentów kościoła”.


3. Do Urzędu Marszałkowskiego Województwa Małopolskiego: Wniosek o dofinansowanie zadania: „Bobowa, Dzwonnica przy kościele pw. św. Zofii w Bobowej, XIX w., Remont konserwatorski ścian i schodów kamiennych przy dzwonnicy”. Wniosek złożony 14.12.2015 r. do Urzędu Marszałkowskiego Województwa Małopolskiego. Całkowita wartość zadania: 82 098,92 zł. Wnioskowana kwota dofinansowania: 49 259,35 zł (60%).

 

W przypadku ogłoszenia kolejnych naborów, Gmina będzie składać kolejne wnioski o dofinansowanie ze środków zewnętrznych.

W zależności od uzyskanego dofinansowania będą wykonywane prace w zakresie ujętym w danym wniosku.

2016.01.31 - Misterium bożonarodzeniowe pt.: "Bądźmy świadkami miłosierdzia jak Róża Białecka"

opublikowane: 02.02.2016, 04:46 przez Tomasz Gołąbek   [ zaktualizowane 02.02.2016, 04:47 przez Parafia Bobowa ]

https://picasaweb.google.com/109204686280482539565/MisteriumBozonarodzenioweOSKolumbie
Koło teatralne prowadzone przez s. Rozarię Dorożewycz OP w parafii Bobowa w niedzielę 31 stycznia o godz. 15.00 w sali "Koronka" zaprezentowało misterium bożonarodzeniowe pt.: "Bądźmy świadkami miłosierdzia jak Róża Białecka".– Przedstawienie ukazuje założycielkę naszego zgromadzenia jako tę, która prowadzi innych do Jezusa – mówi s. Rozaria, reżyserka spektaklu przygotowanego z katechetką Agnieszką Mól.
Inscenizacja została zaprezentowana w roku jubileuszu 800-lecia zakonu dominikańskiego, 155-lecia zgromadzenia sióstr św. Dominika oraz 70-lecia pracy sióstr dominikanek w Bobowej.
– Nasza matka jeszcze jako dziecko była bardzo wrażliwa na biedę chłopów. Jednocześnie głęboka formacja religijna sprawiła, że była otwarta na miłość Boga. To wszystko doprowadziło do założenia przez Różę Białecką zgromadzenia sióstr św. Dominika w Wielowsi k. Tarnobrzega. Można powiedzieć, że założyła nasze zgromadzenie ze współczucia, podobnie jak 800 lat temu uczynił to św. Dominik widząc ludzką biedę, nie tylko głód fizyczny, ale i duchowy – opowiada s. Rozaria.
– Matka Kolumba Róża Białecka zachęca nas, abyśmy całkowicie zaufali Bogu i pozwolili Mu działać poprzez naszą pracę. Wzywa do miłosierdzia, okazywania współczucia i bliskości. Założycielka naszego zgromadzenia była też żarliwą patriotką, zaprasza nas do troski o naszą ojczyznę – dodaje.
Dzisiaj siostry św. Dominika starają się rozwijać ten charyzmat współczucia poprzez pracę edukacyjną, katechezę, prowadzenie szkół, przedszkoli, domów opieki społecznej dla dzieci upośledzonych, działalność duszpasterską wśród młodzieży i innych grup parafialnych. Siostry pracują w domach opieki i szpitalach. Domy sióstr znajdują się na Ukrainie, Białorusi, Syberii, w Kamerunie i Ameryce.
– W diecezji tarnowskiej posługujemy w Białej Niżnej, Bobowej i Krużlowej – dodaje s. Rozaria.

Różę Białecką w przedstawieniu w Bobowej zagrała Martyna Popiela. – Róża, późniejsza matka Kolumba, to dziewczynka o wielkim sercu, kochała Pana Jezusa i pomagała ludziom chorym, biednym, starszym – opisuje swą bohaterkę Martyna.
– To samo, co matka Kolumba, robią także siostry, również w naszej parafii, gdzie uczą w szkole, prowadzą kółko teatralne – mówi Weronika, grająca Kingę, koleżankę Róży. W przedstawieniu wzięło udział 36 dzieci.

Tekst i foto: Ks. Zbigniew Wielgosz - Tarnowski Gość Niedzielny

2015.12.31 - Podsumowanie 2015 r.

opublikowane: 03.01.2016, 10:39 przez Tomasz Gołąbek   [ zaktualizowane 03.01.2016, 11:29 ]

Podsumowanie 2015 roku:

Sakramentu chrztu udzielono 66 dzieciom, w tym spoza parafii 4.

Do I Komunii Świętej przystąpiło 76 dzieci klas II. Z Bobowej 63, z Brzany 13.

Bierzmowanie otrzymało 70 gimnazjalistów klas III.

Związek małżeński zawarło 22 pary.

Do wieczności odeszło 31 osób ale na cmentarzu spoza parafii spoczęły jeszcze 3 osoby.

Statystyka. Lata 2010-2015.

Z ciekawszych wydarzeń:
  • Nasz rodak ks. Kazimierz Ligęza przeżywał srebrny jubileusz kapłaństwa.
  • Na placu przed plebanią ułożono nową kostkę.
  • W kościele św. Zofii wymieniono strop na nawie głównej oraz wyremontowano dzwonnicę.
  • Od września mamy nowe tabernakulum w kościele parafialnym.
  • Ks. Bogdan Florek przeprowadził kurs lektorski dla chłopców z dekanatu.

2015.12.26-28 - Kolęda misyjna

opublikowane: 29.12.2015, 12:58 przez Parafia Bobowa   [ zaktualizowane 08.01.2016, 13:06 przez Tomasz Gołąbek ]

https://picasaweb.google.com/109204686280482539565/KolednicyMisyjni
26 grudnia 2015 r. w Uroczystość Św. Szczepana na Mszy św. o godz. 10.00 odbyło się rozesłanie kolędników misyjnych. 
28 grudnia (w poniedziałek) wyruszyli oni aby ogłosić narodzenie Zbawiciela mieszkańcom parafii. W sumie kolędowało 19 grup dzieci i młodzieży wraz z opiekunami. Nad całością czuwały pani Lucyna Hartig i Siostra Rozaria. 
Zebrane ofiary będą przekazane na misje. W imieniu tych, którzy otrzymają pomoc - serdecznie dziękujemy kolędującym jak i ofiarodawcom za złożone ofiary.

2015.11.14 - Nowi lektorzy w dekanacie

opublikowane: 15.11.2015, 04:26 przez Parafia Bobowa   [ zaktualizowane 17.11.2015, 04:35 przez Tomasz Gołąbek ]

https://picasaweb.google.com/109204686280482539565/BOgosAwienstwoLektorow
W sobotę 14 listopada 2015 r. podczas Mszy św. o godz. 11.00 sprawowanej pod przewodnictwem ks. Infułata Adama Kokoszki w kościele parafialnym w Bobowej, 66 chłopców zostało włączonych do grona lektorów. Mszę św. koncelebrowali proboszczowie i wikariusze, którzy opiekują się w sowich parafiach Liturgiczną Służbą Ołtarza. Do tej uroczystości chłopcy zostali przygotowani poprzez kurs zorganizowany przez dekanalnego duszpasterza LSO ks. Bogdana Florka, któremu pomagali kapłani dekanatu oraz Pani Barbara Kowalska.

Nowi lektorzy w Bobowej:

Film z YouTube

1. Amrożkiewicz Kamil
2. Dynda Jakub
3. Flądro Artur
4. Flądro Kamil
5. Jabłoński Łukasz
6. Jabłoński Szymon
7. Kędzierski Szymon
8. Kopka Mateusz
9. Kopka Paweł
10. Krok Rafał
11. Libront Grzegorz
12. Ligęza Krzysztof
13. Prokop Aleksander
14. Radzik Wojciech
15. Sobol Bartłomiej 
16. Śliwa Jacek 
17. Zarzecki Bartosz

Z innych parafii dekanatu do grona lektorów przyjęto: Jasienna (5), Korzenna (7), Wilczyska (6), Siedliska (12), Lipnica Wielka (7), Jankowa (7), Sędziszowa (5).

1-6 of 6